Biblioteca virtual

Destaquem

Guies pràctiques

Aprenentatge servei i gent gran [+]

Anna Ramis

En aquesta guia fem una doble lectura de les aportacions de les persones grans a l'aprenentatge servei: com a receptors de les accions dels infants i...

Guies pràctiques

APS pau, drets humans i solidaritat. Noves propostes d'educació per a la justícia global [+]

Laura Rubio i Laura Lucchetti

L'aprenentatge servei suposa una clara aportació per a l'educació per a la justícia global perquè ofereix una nova línia metodològica i alhora...

Guies pràctiques

Avaluació dels aprenentatges en els projectes d'aprenentatge servei [+]

Roser Batlle (coord.)

Aquesta guia vol ser una aproximació a l'avaluació dels aprenentatges en els projectes d'APS. És una guia amb un caràcter pràctic però no es un...

I també...
Si vols proposar algun material, document, ... escriu-nos a
centre@aprenentatgeservei.cat

www.aprenentatgeservei.cat | centre@aprenentatgeservei.cat | crèdits