Experiències

Obrim els ulls a les desigualtats Imprimir

 • "El projecte pretén identificar els comportaments sexistes i els estereotips que hi ha a la nostra societat i que es transmetem a través dels contes, les joguines, la publicitat, els mitjans de comunicació, etc. A partir d'aquest anàlisi els nois i noies poden crear propostes alternatives amb criteris d'equitat, amb les que sensibilitzar a la població i contribuir a la generació de propostes de millora en l'entorn."

  La participació dels infants i dels adolescents en tot el procés és de cabdal importància. Així doncs la seva intervenció ha de ser des del protagonisme alhora de dissenyar totes les fases del projecte, per tant la proposta que presentem i la planificació de les activitats previstes es veurà modificada un cop presentada la proposta els grups i la defineixin. En aquesta proposta també intervindran les entitats i associacions del municipi vinculades a temes de gènere.

  El projecte es desenvoluparà des de dos seccions, mitjans i joves, i per tant tot i que el tema sigui el mateix i hi hagi coordinació entre els diferents grups, aquests tindran dinàmiques i activitats diferenciades en funció del grup d'edat.

  El procés conclou amb la participació de tots els implicats, amb l'objectiu d'incorporar canvis en el tractament de gènere i avançar cap a l'equitat. En aquestes propostes de canvi i de transformació s'hi ha de reflectir la participació dels infants i adolescents. Hem de ser capaços d'incorporar en totes les fases la seva visió de la realitat i del món tal i com ells la perceben, i traslladar-la al municipi.


  Redacció: Margi Gual, abril de 2011

  Aprenentatges que s'han donat:
  - Captar situacions de desigualtat al nostre entorn més immediat, i fer visibles els que són invisibles a la mirada quotidiana.
  - Prendre consciència que la discriminació envers la dona augmenta quan aquesta viu en situació de pobresa i exclusió.
  - Ser creatius i agents actius de transformació social. Comprometre's a dur a terme projectes i accions que millorin les condicions de vida dels altres.
  - Adquirir un compromís amb els companys i companyes, responsabilitzant-se de les diferents fases del projecte.
  - Incorporar coneixements de fotografia, publicitat, estètica...
  - Millorar les seves habilitats socials


  Descripció del servei:
  - Sensibilitzar la població en relació les desigualtats de gènere en el món i en concret en el nostre entorn més proper.
  - Difondre una mirada crítica a la publicitat i els mitjans de comunicació.
  - Estimular la fantasia d'infants i adults a través dels contes.
  - Augment de la valoració de la fotografia com un art.
  - Millorar la concepció dels adults sobre el valor de treball i les opinions dels infants i adolescents.
  - Potenciar la participació i implicació de les persones del nostre entorn, per a que es comprometin en propostes de canvi i de millora.  Àmbits de servei: Participació ciutadana

  Matèries implicades: dinàmiques participatives, muntatge de video, graffiti, expressió corporal, etc

  Nivells educatius: Educació en el lleure

  Edats dels participants: 12-14 anys, 16-18 anys, 14-16 anys

  Data d'inici del projecte: abril de 2011

  Data de finalització del projecte: maig de 2011

  Entitats que participen a l'experiència: Àrea de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Sant Joan Despí

Cercador

Pots buscar una experiència segon:

Participa

Introdueix la teva experiència aquí.

Podràs visualitzar un model de fitxa d'experiència fent clic aquí.