Experiències

Parla Laila Imprimir

 • "'Parla Laila' està dirigit a dones de diferents cultures i procedències perquè aprenguin català i castellà com element facilitador per a la seva integració a la societat. Aquesta iniciativa d'APS es basa en oferir unes classes dinàmiques de llengua preparades i implementades per l'alumnat."
  'Parla Laila' és una experiència portada a terme pels alumnes del CFGS 1r d'Integració Social de l'Escola ARCO de Barcelona, en col·laboració amb la Fundació Ateneu de Sant Roc. L'alumnat d'IS prepara unes dinàmiques de presentació que permeten fer-se una idea del nivell lingüístic, així com saber els interessos i motivacions de les dones i quins són els temes que els hi agradaria treballar d'una forma més pràctica.

  A partir d'un material bàsic elaborat per l'alumnat d'IS es fan servir dinàmiques de grup, 'rol playing' i jocs; així mateix es dinamitzen les sessions a partir de les interaccions espontànies que van sorgint entre les dones que participen en el projecte i el grup d'alumnes que l'implementen.

  Entre els objectius proposats en l'experiència d'APS, trobem que la majoria estan emmarcats en el procés d'aprenentatge i en l'adquisició de les competències bàsiques del cicle:

  - Conèixer la realitat del col·lectiu de dones nouvingudes.
  - Col·laborar amb els programes d'intervenció de la Fundació.
  - Proposar i elaborar material d'aprenentatge adequat a les necessitats expressades per les participants.
  - Posar en pràctica eines, metodologies i estratègies d'intervenció social.


  Redacció: Mònica Puig, juny de 2013

  Aprenentatges que s'han donat:
  - programar una sessió d'ensenyament-aprenentatge
  - planificar activitats amb un objectius concrets
  - preveure dificultats i solucionar-les
  - interactuar amb dones de diferents cultures i treballar amb elles els coneixements que volien transmetre.


  Descripció del servei:
  El servei, amb la col·laboració del projecte 'Grup Laila', es concreta en les sessions d'intercanvi lingüístic que dones i alumnat del centre comparteixen, i que alguns cops deriven en parelles lingüístiques.  Àmbits de servei: Ajuda pròxima a altres persones, Projectes de solidaritat i cooperació

  Matèries implicades: Metodologia i context d'intervenció social, Atenció a les Unitats de convivència, bases psicològiques, antropològiques i sociològiques, dinàmiques de grup

  Nivells educatius: Cicles formatius

  Edats dels participants: 18-25 anys

  Data d'inici del projecte: 31 gener 2013

  Data de finalització del projecte: 31 maig 2013

  Entitats que participen a l'experiència: Escola ARCO, Fundació Ateneu Sant Roc

Cercador

Pots buscar una experiència segon:

Participa

Introdueix la teva experiència aquí.

Podràs visualitzar un model de fitxa d'experiència fent clic aquí.