Experiències

112, Salvem! Imprimir

 • "'112, Salvem!' consisteix en la preparació d'un taller lúdic i didàctic per a introduir nens i nenes de P5 i 1er de primària en els conceptes bàsics dels primers auxilis. Els alumnes que realitzen el projecte assoleixen i posen en pràctica els coneixements i habilitats necessaris per a l'activitat educativa, i els nens i nenes receptors del servei aprenen primers auxilis a través d'activitats pràctiques i divertides."
  Aquest projecte el duen a terme les i els alumnes de 2n del Cicle Formatiu de Grau Superior Tècnic en Educació Infantil dins el Mòdul 9, 'Primers Auxilis', que treballen al llarg del curs acadèmic en tres fases:

  - Fase de preparació: durant el primer trimestre, després d'una jornada general de sensibilització, es presenta el projecte concret i es dóna la part de teoria que després els alumnes utilitzaran per dissenyar l'activitat. Durant el segon trimestre (cap al març), els alumnes dissenyen les activitats per tal de portar-les a la pràctica amb els infants.

  - Fase d'execució: Durant el segon trimestre es desenvolupen els tallers a les escoles. Els tallers, formats per grups de cinc alumnes, es divideixen en tres parts. La primera consisteix en un joc per descobrir les constants vitals. A la segona s'explica un conte relacionat amb el tema dels primers auxilis, elaborat pels propis alumnes utilitzant diferents llenguatges i recursos expressius. I a la tercera part els infants realitzen una activitat plàstica on es recullen els aprenentatges que han assolit.

  - Fase d'avaluació: S'avalua el disseny i la posada en pràctica de les diferents activitats proposades pels alumnes, i la seva adequació a les necessitats i interessos dels infants.


  Redacció: Ana Mª García Andrade, Setembre 2014

  Aprenentatges que s'han donat:
  - Assimilar els coneixements necessaris per desenvolupar una tasca educativa relacionada amb els Primers Auxilis.
  - Assolir les capacitats clau necessàries per la professió: treball en equip, responsabilitat, iniciativa, autonomia, innovació, organització del treball, relació interpersonal i resolució de problemes.
  - Conèixer la importància de la sensibilització en l'àmbit dels Primers Auxilis des de petits i aprendre a afavorir la interacció i la comunicació entre l'alumnat i els infants.


  Descripció del servei:
  - S'ofereix als infants un primer contacte amb el món dels Primers Auxilis, per poder identificar situacions que requereixen una actuació d'emergència i saber com actuar.
  - Es sensibilitza als alumnes i educadors sobre la importància d'una bona actuació davant una situació en que s'ha produït un accident.
  - I es promou la responsabilitat cap a un mateix i cap als altres.  Àmbits de servei: Promoció de la salut, Participació ciutadana

  Matèries implicades: Els continguts que es treballen des dels Mòduls: M9 (Primers Auxilis), M5 (Expressió i comunicació), M4 (El Joc i la seva metodologia).

  Nivells educatius: Cicles formatius

  Edats dels participants: 18-25 anys, 25-65 anys

  Data d'inici del projecte: En curs

  Entitats que participen a l'experiència: Escola Sant Joan Baptista, , Escola Labouré, Escola Sagrat Cor, Escola Marillac.

Cercador

Pots buscar una experiència segon:

Participa

Introdueix la teva experiència aquí.

Podràs visualitzar un model de fitxa d'experiència fent clic aquí.