Experiències

Donació de sang i educació per a la ciutadania Imprimir

 • "El projecte de "Donació de sang i educació per a la ciutadania" promogut des del Banc de Sang i Teixits de Catalunya pretén involucrar a infants i joves menors d'edat en la tasca de difusió de la necessitat de donació de sang. D'aquesta manera, els joves aprenen continguts relatius a la sang, la donació i aspectes de comunicació, alhora que duen a terme un servei de promoció de la salut en el seu entorn més proper".  Cada dia, a Catalunya fan falta 1.000 productes sanguinis; el Banc de Sang i Teixits recull 800 donacions de sang. Des d'aquesta premissa sorgeix la necessitat de crear un projecte que vol difondre la necessitat de la donació de sang entre la societat catalana.

  Les entitats que fan que el projecte sigui possible són el Banc de Sang i Teixits de Catalunya i el GREM (Grup de Recerca d'Educació Moral) de la Universitat de Barcelona i tots aquells centres i entitats educatives interessades en participar en el projecte. A partir d'aquest marc es desenvolupa l'experiència "Donació i educació per la ciutadania", en entitats educatives tant en l'àmbit formal com no formal.

  L'experiència té com a principals objectius:
  - Impulsar una línia d'accions de donació de sang a través dels centres educatius i que incideixi sobre les famílies i l'entorn social.
  - Conduir una experiència en la que els nois i les noies siguin protagonistes dinamitzant en el seu entorn una campanya de donació de sang i realitzant els aprenentatges científics, cívics, socials i publicitaris que cada cas s'acordi.
  - Crear una xarxa d'escoles amigues del Banc de Sang i alhora d'entitats educatives no formals.
  - Generar una experiència educativa que, a més d'impulsar l'increment de les donacions, faci conscients als infants i joves de la transcendència de la donació de sang, desenvolupi el sentit que suposa aquesta acció, i faci més transparent i coneguda la tasca del Banc de sang.

  Aquest projecte està dirigit cap als menors d'edat, els quals no poden donar sang però sí que poden implicar-se en la difusió de la necessitat de donar sang. En aquest marc, des del projecte se'ls explica la realitat social i la necessitat real de la donació de sang, per tal que desenvolupin el projecte si ho creuen convenient.

  L'estructura i la flexibilitat del projecte permet adaptar-se a les característiques de l'entitat on es desenvolupa. Així doncs, a hores d'ara, l'experiència s'ha dut a terme a llocs tan diversos espais educatius com escoles, instituts o centres de lleure i en s'està estenent a tot el territori català.

  Intervenen professionals que treballen conjuntament des de diferents àmbits (pedagogs, metges, promotors, tècnics de marketing). Així doncs, tot i que el projecte sorgeix d'una entitat no educativa es vol impulsar un projecte amb bona qualitat pedagògica.

  L'organització acorda amb cada entitat participant les accions que es realitzen posteriorment. Això requereix relacions de parteneriat, que permetin treballar dues entitats amb dues finalitats objectivament molt diferents, però que es posen d'acord amb un fi en comú: educar en valors democràtics, participatius, cívics i donar a conèixer les necessitats reals de l'entorn pròxim, la donació de sang.

  No hi ha un estàndard específic pel desenvolupament del projecte, però sí que n'hi ha un genèric. El qual s'estructura en diferents fases:
  1. La primera, consisteix en donar una formació científico-mèdica, de comunicació i de valors. Aquesta es realitza mitjançant una participació activa dels qui reben els continguts conceptuals del projecte.
  2. La segona, és la que s'encarrega de preparar el servei, aquesta serà determinant per a l'acció. Es decidiran les accions a dur a terme, com, per exemple: escollir una frase i utilitzar-la per animar al seu entorn a donar sang posant-la a cartells i "flyers" per repartir; redactar cartes que es difonguin per convidar a l'entorn a participar; o preparar entrevistes perquè el dia del servei es pugui fer un bon reportatge del que succeeixi al llarg de la jornada, i així tenir un bon recull del que s'està fent.
  3. La tercera, és la de l'execució del servei. Els infants i joves fan la difusió prèvia i la del dia de la donació de sang. Realitzen les accions que havien concretat en la fase anterior.
  4. Un cop que l'acció ha finalitzat, queda la quarta i última fase, la valoració del projecte que s'ha desenvolupat. Es consideren els elements que han ajudat a reflexionar sobre tot el procés de desenvolupament del projecte com, per exemple: el contacte amb l'entorn, el desenvolupament d'habilitats socials i el propòsit de donar resposta a unes necessitats socials, seran les bases fonamentals que aniran construint el projecte.

  Així doncs, aquest projecte, es desenvolupa en moltes realitats diferents, però coincideixen en una necessitat comuna: educar per la construcció social i democràtica de la persona.


  Redacció: Mariona Graell Martín, abril de 2008

  Aprenentatges que s'han donat:
  - El sistema circulatori.
  - La donació de sang.
  - La reflexió sobre els diferents medis educatius, habilitats socials, habilitats comunicatives i valors democràtics.


  Descripció del servei:
  - La promoció de la necessitat de la donació de sang com un hàbit cívic i quotidià.  Àmbits de servei: Promoció de la salut, Participació ciutadana

  Matèries implicades: Ciències naturals, Educació per la ciutadania, Tutoria...

  Nivells educatius: Educació obligatòria, Cicles formatius, Educació en el lleure

  Edats dels participants: 8-10 anys, 10-12 anys, 12-14 anys, 16-18 anys, 14-16 anys

  Data d'inici del projecte: Setembre 2005

  Data de finalització del projecte: En curs

  Entitats que participen a l'experiència: Escoles, instituts i entitats del lleure

Si vols participar en el projecte de La donació de sang i educació per la ciutadania, clica aquí.

Cercador

Pots buscar una experiència segon:

Participa

Introdueix la teva experiència aquí.

Podràs visualitzar un model de fitxa d'experiència fent clic aquí.