Experiències

Cuidem els nostres avis Imprimir

 • "Aquest projecte es concreta en una proposta educativa amb dimesió de servei que consisteix en què els i les alumnes del Cicle Formatiu de Tècnic en Cures Auxiliar d'Infermeria imparteixen un curs de formació sobre la cura a les persones grans a persones nouvingudes per oferir-los una oportunitat de formació laboral".

  El projecte d'aprenentatge Servei "Cuidem els nostres avis" es concreta en que un dia a la setmana els nostres alumnes del cicle formatiu de TCAI (Tècnic en Cures auxiliars d'infermeria), imparteixen un taller teòric-pràctic de 4 hores setmanals a persones nouvingudes. L'objectiu és que aquestes persones es puguin dedicar a la cura de la gent gran en el domicili.

  El projecte va néixer amb un doble objectiu: d'una banda, que els alumnes treballessin amb una finalitat real els continguts propis de la seva assignatura i, d'altra banda, oferir un servei real a la comunitat. Els tallers són impartits en l'espai que té Cáritas a la Parròquia de la Sagrada Família.

  Els alumnes participen activament en el procés convertint-se en agents formadors. Durant el 1r trimestre del curs escolar reben formació per part del professorat del nostre centre i al llarg del 2n i 3r trimestre, en grups de 8 o 9 alumnes, actuen com a voluntaris formadors.

  El projecte el dividim en 4 grans fases de desenvolupament:
  1. La presentació del projecte als alumnes. Aquesta part es fa el mes de setembre i es presenta el projecte d'APS als i les alumnes.
  2. Preparació. Aquesta fase està orientada a la motivació, conscienciació i desenvolupament de les capacitats claus que ha de tenir l'alumne perpoder participar en aquesta experiència. Així fem activitats amb l'objectiu que els nostres alumnes reflexionin sobre els valors de la societat i la seva importància.
  3. Execució. Els i les alumnes en grups de 6 i acompanyats per un professor del centre es traslladen a un local social a oferir als immigrants nouvinguts un taller de formació per a cuidadors de persones grans.
  4. Avaluació. L'avaluació es fa per part del professorat, els alumnes i les persones que han rebut el taller.

  Així, els nostres alumnes posen en pràctica els continguts teòrics, procedimentals i actitudinals (capacitats clau) de determinats credits que cursen durant la seva formació professional.


  Redacció: Cristina Moll, setembre de 2008

  Aprenentatges que s'han donat:
  Els aprenentatges que els i les alumnes han adquirit són principalment:

  - Consciència de que hi ha moltes maneres de contribuir per millorar la situació de les persones més desfavorides.

  -La capacitat de cobrir les 14 necessitats bàsiques de la persona anciana depenent. Aquestes necessitats són les següents:

  - Necessitat de respirar
  - Necessitat de beure i menjar
  - Necessitat d'eliminar
  - Necessitat de moure's i mantenir la postura corporal correcte
  - Necessitat de dormir i descansar
  - Necessitat de vestir-se i desvestir-se
  - Necessitat de mantenir la temperatura corporal dins els límits normals
  - Necessitat d'estar net i mantenint la higiene corporal correcte (la pell íntegra e hidratada)
  - Necessitat d'evitar perills
  - Necessitat de comunicació
  - Necessitat d'actuar segons els valors i les creences religioses
  - Necessitat de recrear-se
  - Necessitat d'aprendre
  - Necesitat per a sentir-se realitzat

  - Capacitats clau com l'autonomia, organització en el treball, responsabilitat, relació interpersonal i iniciativa

  -Consciència "social" del seu paper com a educadors sanitaris.


  Descripció del servei:
  Un cop per setmana un grup de 5-6 alumnes amb un professor es desplacen a un centre social on imparteixen aquests tallers.

  Gràcies a aquests, les persones nouvingudes adquireixen una sèrie d'aprenentatges que els ajudaran a una millor integració laboral i social. També cal destacar la millora en l'atenció de la persona anciana mitjançant les capacitats adquirides, donat que molts cops els assistents al curs no tenen cap tipus de formació prèvia.  Àmbits de servei: Promoció de la salut

  Matèries implicades: C3 (benestar del pacient) i Crèdit de síntesi

  Nivells educatius: Cicles formatius

  Edats dels participants: 16-18 anys, 18-25 anys, 25-65 anys

  Data d'inici del projecte: gener de 2006

  Data de finalització del projecte: En curs

  Entitats que participen a l'experiència: Càrites

Veure vídeo en You Tube

Cercador

Pots buscar una experiència segon:

Participa

Introdueix la teva experiència aquí.

Podràs visualitzar un model de fitxa d'experiència fent clic aquí.