Experiències

Farmaconsells Imprimir

 • "Els alumnes del Cicle de Grau Mig de Farmàcia preparen i imparteixen uns tallers sobre temes sanitaris, dirigits a alumnes d'altres cicles i oberts a persones d'altres entorns (altres escoles i centres de gent gran) a qui resulten útils aquests aprenentatges".

  El projecte "Farmaconsells" projecte persegueix un triple objectiu: d'una banda els alumnes treballen els continguts de diversos crèdits. En segon lloc, desenvolupen les competències bàsiques pròpies de la professió. Per acabar, els alumnes ofereixen un servei a la comunitat i a la resta de companys de l'escola.

  Els alumnes, des del mes d'octubre fins al mes de març, dediquen una part de les seves hores de Crèdit de Síntesi (30 hores) a la preparació dels tallers relacionats amb l'àmbit farmacèutic. En concret:

  - Protecció solar
  - Tractament i prevenció dels polls
  - Ús racional dels medicaments.

  La classe es divideix en tres equips amb 8-9 alumnes en cadascun. Cada equip treballa un dels tres temes, sota la supervisió d'una professora.

  Les fases del projecte es poden especificar en:

  1a fase: Octubre.
  Reflexió sobre les competències bàsiques lligades a la titulació de Tècnic en Farmàcia, i activitats per al seu desenvolupament.

  2a fase: Novembre a febrer.
  Creació dels equips de treball i assignació de taller a cadascun d'ells. Les tasques a desenvolupar dins de cada equip van des de la preparació de tríptics i material promocional, fins al disseny de la presentació teòrica i els jocs i activitats d'aprenentatge. Autoavaluació dels coneixements adquirits per part dels alumnes mitjançant la realització i correcció autònoma d'un qüestionari sobre el tema.

  3a fase: Març.
  Impartició de cada taller en dues ocasions:
  - La primera per a companys d'un altre cicle de la mateixa escola (per exemple, taller "Polls Fora" per a alumnes del CFGS Educació Infantil).
  - La segona, per a persones externes a l'escola (per exemple, taller "Ús racional del medicament" per a persones de la tercera edat i els seus cuidadors d'una residència).


  Redacció: Tònia Cladera, març 2009

  Aprenentatges que s'han donat:
  Els alumnes han adquirit:

  - Coneixements sobre dermofarmàcia (polls, protecció solar) i farmacologia (ús racional del medicament).

  - Habilitat en l'ús d'ordinadors (recerca en internet, contactes amb la indústria per correu electrònic, preparació de presentacions amb Power Point).

  - Capacitats clau necessàries per a la seva futura professió: relació interpersonal (comunicació), treball en equip, autonomia, responsabilitat...

  - Consciència "social" del seu paper com a educadors sanitaris des del taulell d'una farmàcia.


  Descripció del servei:
  Cada grup de set alumnes prepara un taller diferent. Un cop assajat, aquest s'imparteix en diferents ocasions utilitzant una metodologia pràctica. Els diferents col·lectius que reben el taller (gent gran del barri, alumnes de la pròpia escola o d'altres, pares i cuidadors d'infants) aprenen a millorar la cura dels pacients o infants quan els han d'administrar una medicació, protegir del sol o tractar una infestació per polls.  Àmbits de servei: Promoció de la salut

  Matèries implicades: C2 (Dispensació de productes farmacèutics i parafarmacèutics), C3 (Higiene i Salut), Crèdit de Síntesi.

  Nivells educatius: Cicles formatius

  Edats dels participants: 16-18 anys, 18-25 anys, 25-65 anys

  Data d'inici del projecte: 15 de setembre de 2007

  Data de finalització del projecte: En curs

  Entitats que participen a l'experiència: Escola Marillac, Escola Labouré, casals de gent gran i llars d'infants del barri

Cercador

Pots buscar una experiència segon:

Participa

Introdueix la teva experiència aquí.

Podràs visualitzar un model de fitxa d'experiència fent clic aquí.