Experiències

Cangurs d'arreu del món Imprimir

 • "El projecte "Cangurs d'arreu del món" es concreta en una proposta educativa amb dimensió de servei que consisteix en què els i les alumnes del Cicle formatiu de Tècnic Superior en Educació Infantil imparteixen un curs de formació sobre la cura als infants a persones nouvingudes per oferir-los una oportunitat de formació laboral".

  El projecte d'aprenentatge servei "Cangurs d'arreu del món" consisteix en què un dia a la setmana els nostres alumnes de TEI (Tècnic en Educació Infantil) imparteixen un taller teòric-pràctic de 4 hores a persones nouvingudes de manera que així tindran unes nocions per poder-se dedicar a la cura dels infants de 0 a 6 anys en el domicili.

  L'objectiu del projecte és, per una banda que els alumnes treballin els continguts curriculars del cicle que estudien i d'altra banda, oferir un servei real a la comunitat.

  Els tallers són impartits en l'espai que la Parròquia de la Sagrada Família cedeix a Càritas. En aquests tallers els alumnes participen activament en el projecte en el que actuen com a formadors.

  Durant el primer curs del Cicle de TEI reben formació teòric- pràctica per part del professorat de l'escola i van elaborant un dossier amb els continguts que després utilitzaran per impartir els tallers al llarg del segon curs.

  El projecte es divideix en quatre fases de desenvolupament:

  1. Presentació del Projecte als alumnes. Aquesta part es fa el mes d'octubre del primer curs.

  2. Preparació. La dividim en dues parts:

  a) Aquesta fase està orientada a la motivació conscienciació i desenvolupament de les capacitats claus que ha de tenir l'alumne per poder participar en aquesta experiència de manera que els nostres alumnes reflexionin sobre els valors de la societat i la seva importància.
  b) Aquesta fase està orientada en l'adquisició per part dels alumnes dels continguts i procediments necessaris per assolir els crèdits implicats i així poder impartir correctament els tallers.

  3. Execució.

  Els alumnes en grups de tres juntament amb una professora, es traslladen al local situat a la Parròquia de la Sagrada família, per oferir als nouvinguts un taller de formació per fer de cangurs d'infants.

  4. Avaluació.

  La professora que assisteix al taller, avalua les capacitats clau i les habilitats i procediments que han mostrat els alumnes a l'hora d'impartir els tallers. Els alumnes avaluen l'activitat i fan una autoavaluació del que els ha suposat l'experiència, com a creixement personal i com a educadors. També realitzen una avaluació els nouvinguts que han assistit als tallers com a receptors del servei.

  Així, els nostres alumnes posen en pràctica les habilitats, continguts teòrics, procediments i capacitats clau de determinats crèdits que cursen durant la seva formació professional.

  Aspectes treballats per assolir els objectius:

  Continguts:

  Higiene:
  - El rentat higiènic de mans.
  - La higiene del nen de 0 a 6 anys.
  - El control d'esfínters.

  Alimentació:
  - La importància d'una alimentació equilibrada en els infants de 0 a 6 anys.
  - Preparació i esterilització de biberons.
  - Alimentació Complementària: Preparació del puré de fruites, preparació de farinetes amb i sense gluten, preparació del puré de verdures amb tall.

  Salut:
  - Febre: Què fer?
  - Trastorns intestinals: què fer?
  - Primeres cures: Ferides, hemorràgies, cremades, intoxicacions, maniobres d'emergència davant l'ennuegament.

  Entreteniment:
  - Presentació de material i joguines per a nens de 0 a 6 anys.
  - Jocs d'interior i d'exterior.
  - Contes i Cançons en català i en castellà.


  Redacció: Mercè Seguí, Carme Pach, març 2009

  Aprenentatges que s'han donat:
  - Posar en pràctica els aprenentatges, en quant a metodologies de treball, apreses durant el curs.
  - Afavorir l'intercanvi cultural i generacional.
  - Aprendre a relacionar-se empàticament amb persones de qualsevol tipus de cultura.
  - Desenvolupar diferents capacitats clau com la responsabilitat, autonomia, treball en equip, iniciativa, etc.


  Descripció del servei:
  Els alumnes imparteixen a persones nouvingudes, uns tallers teòrico-pràctics sobre l'atenció domiciliària als infants de 0 -6 anys i així facilitar als nouvinguts la seva inserció socio-laboral com a "cangurs" cuidant a infants. El servei es fa a través de l'entitat Càrites.

  A l'hora els nostres alumnes aprenen a través de l'intercanvi cultural i generacional.  Àmbits de servei: Promoció de la salut

  Matèries implicades: C3 Autonomia personal i salut, Crèdit de Síntesis, C4 Metodologia del joc, C5 Expressió i Comunicació, C13 Educació en valors.

  Nivells educatius: Cicles formatius

  Edats dels participants: 18-25 anys, 25-65 anys

  Data d'inici del projecte: octubre 2007

  Data de finalització del projecte: En curs

  Entitats que participen a l'experiència: Càrites

Cercador

Pots buscar una experiència segon:

Participa

Introdueix la teva experiència aquí.

Podràs visualitzar un model de fitxa d'experiència fent clic aquí.