Experiències

Letters against torture Imprimir

 • Agrupament Escolta "Mare de Déu de Núria"

  Barcelonès

  Anna Ramis

 • "El projecte "Letters against torture" consisteix en el que els alumnes de batxillerat envien crides (escrites en llengua anglesa) per denunciar situacions de maltractament o tortura. D'aquesta manera es pot afavorir el tracte envers aquestes persones i es consciencia per l'exercici de la ciutadania a favor de la defensa dels drets humans".

  Les cartes ("crides") que els ciutadans poden enviar als governants dels països on s'ha detectat una acció de tortura són una de les accions possibles per afavorir la millora del tracte envers aquestes persones i per conscienciar l'exercici de la ciutadania militant en favor de la defensa dels drets humans (DDHH).

  Els nois i noies que es troben cursant els ensenyaments secundaris (postobligatoris) tenen una oportunitat, a través de projectes com el que aquí es descriu, de conèixer i actuar en favor de la vigilància i l'exercici dels DDHH (en concret, del 5è article de la Declaració Universal dels Drets Humans), alhora que donen una dimensió pràctica a l'aprenentatge de l'anglès. El projecte "Letters against torture" està pensat per ser dut a terme en centres educatius, amb nois i noies de 15 a 18 anys, o més grans. Per tant, amb alumnes de segon cicle d'ESO i, preferiblement, de Batxillerat. La preferència és doble, tant pel que fa a l'objectiu d'aprenentatge -ja que el nivell de domini de la llengua anglesa dels alumnes de Batxillerat els permet un treball millor i un més gran aprofitament de l'experiència per incorporar nous continguts-, com per l'objectiu de servei -ja que una mica més d'edat i de maduresa poden fer més digerible la realitat a la qual s'enfrontaran i més madura la reflexió ètica sobre la vigilància i la defensa dels DDHH.

  Es tracta d'animar els nois i noies a escriure i a enviar cartes per tal d'intervenir a favor de per-sones retingudes o preses (sotmeses a tortura) redactades en anglès (llengua universal de comunicació) i adreçades a un governant d'un país concret (que caldrà conèixer).

  El projecte "Letters against torture" uneix clarament les dimensions d'aprenentatge i de servei a la comunitat, en unes accions d'alt potencial educatiu en la dimensió de valors i ciutadania.

  Aquest projecte es troba recolzat en el partenariat amb l'ACAT (Acció dels Cristians per a l'Abolició de la Tortura), una ONG d'àmbit cristià, però podria realitzar-se també perfectament amb Amnistia Internacional.

  Podem dividir aquest projecte en tres fases principals:

  - Fase de preparació, que inclou tres sessions amb el tutor per tal que els alumnes sentin la necessitat de l'entorn que els durà a motivar-se pel projecte.

  - Fase de realització, que es realitza durant les classes d'anglès i en altres classes on es fa un treball de situació política i social del país al que va adreçada la crida.

  - Fase de valoració i difusió en una sessió de tutoria i creació d'una comissió permanent, si s'escau.


  Aprenentatges que s'han donat:
  - Coneixements de llengua anglesa (expressió oral i escrita: gramàtica, lèxic, sintaxi, formalismes, etc.)
  - Valoració de la importància d'estar informat i conèixer la realitat social i política de diferents parts del món.
  - Coneixements dels DDHH i de la seva defensa
  - Treball en equip, competències comunicatives, presa de desicions, etc.


  Descripció del servei:
  - Afavorir per a un millor tracte envers les persones que estan patint situacions de maltractament o tortura.
  - Sensibilització per a una ciutadania a favor de la defensa dels drets humans.  Àmbits de servei: Projectes de solidaritat i cooperació

  Matèries implicades: Llengua anglesa, Ciències socials, Tutoria i Educació per a la ciutadania

  Nivells educatius: Educació en el lleure, Batxillerat

  Edats dels participants: 16-18 anys

  Entitats que participen a l'experiència: ACAT (Acció dels Cristians per a l'Abolició de la Tortura)

[Veure l'experiència relatada]

Cercador

Pots buscar una experiència segon:

Participa

Introdueix la teva experiència aquí.

Podràs visualitzar un model de fitxa d'experiència fent clic aquí.